Strona główna

 

Zespół Szkół Technicznych w Sopocie

Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"
Branżowa Szkoła I stopnia
im. Danuty Siedzikówny "Inki"

81-814 Sopot

ul. Wejherowska 1

tel. 58 551 11 92

fax: 58 550 73 89

e-mail: sekretariat@zstsopot.pl

https://zshsopot.edupage.org/

 
Wyświetl większą mapę


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spóki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

       Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

       Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))

       Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 
Status prawny
 
Struktura organizacyjna
 
Dane identyfikacyjne
 
Zamówienia publiczne
 
Ogłoszenia